ČERVNOVÝ NEWSLETTER ZBYŇKA LINHARTA

A) Novinky před prázdninami z Českosaského Švýcarska nejen pro návštěvníky

- Turistické jízdní řády pro oblast Českosaského Švýcarska na rok 2022
Tato skvělá pomůcka pro cesty už existuje 15 let a v turismu přeshraničních destinací nemá v Česku obdobu. Naleznete zde všechna spojení sezony, včetně např. lodí z Ústí do Hřenska a do Bad Schandau za lidové jízdné v tarifu DÚK, červený autobus z Mezní Louky na Königstein a další. Přehledné, včetně mapek a pokynů pro návštěvu obou národních parků.
Tištěnou brožuru v českém i německém jazyce získáte v regionálních informačních střediscích nebo elektronicky zde.

- Zážitky v Českosaském Švýcarsku 2022/2023
Před prázdninami a letním volnem spoustu inspirace pro trávení času v prostředí kopců, skal, lesů a využívání služeb a místních produktů přinesou také nové Zážitky, které obecně prospěšná společnost České Švýcarsko vydává již od roku 2010. I nové Zážitky dostanete v regionálních informačních střediscích nebo elektronicky v .pdf si je můžete stáhnout zde.

- Turistické noviny na léto 2022
Výlety nejen do nejznámějších míst národního parku i pro děti, informace z dopravy, kulturní a sportovní akce a spousta dalších tipů na trávení volného času v Českosaském Švýcarsku. Noviny si můžete stáhnout v .pdf zde

B) Národní park Křivoklátsko
Do Senátu byla doručena Velikonoční výzva starostů Křivoklátska a následně otevřený dopis premiérovi. Obsah obou textů souvisí s tím, jak MŽP dlouhodobě naše parky neřídí (a nemá ponětí o mnoha aspektech v našich národních parcích. Máme jen 4 a je to zoufalost. Nejde o to, že národní parky se nemají rozšiřovat, to samo o sobě je v pořádku. Ale musí to někdo řídit, vědět proč to chce apod.) Na Křivoklátsko jsem v květnu zasílal tuto rychlou reakci. V červnu se záměr zřídit nové parky projednával na našem Výboru. Po dlouhé diskuzi jsme přijali usnesení, ve kterém mimo jiné žádáme MŽP, aby doložilo, že stávající stupeň ochrany přírody nedostačuje, na základě jakých konkrétních parametrů IUCN Soutok a Křivoklátsko mají spadat do kategorie II národní park nebo aby MŽP posílilo postavení a vliv obecních municipalit v radách národních parků a zohlednilo jejich spoluzodpovědnost za správu a stav dotčených území. Celé usnesení senátního výboru VUZP k záměru vlády zřídit nové národní parky Křivoklátsko a Soutok si můžete přečíst zde.

A propos, jak MŽP a zodpovědné osoby k našim stávajícím parkům přistupují, ukazuje např. poslední výměna dopisů mezi náměstkem ministryně Dolejským (dopis pana náměstka) a mnou (moje odpověď) ve věci naučného areálu v Krásné Lípě a kempu na Mezní louce. Roky stejné … řešíme, řešíme. Podobně jako hromada jiných problémů. 
Mnoho let nemají naše NP základní dokument dle zákona a to jsou Zásady péče. Neuvěřitelný šlendrián.

C) RE:START a pátý akční plán
Ministru Ivanu Bartošovi jsem u příležitosti sběru námětů pro 5.AP programu RE:START tímto dopisem napsal tipy, projekty a náměty, které by byly v regionu potřeba, a které zasílám lidem z RE:STARTU už někdy od roku 2017. Stejně jako jsem panu ministrovi připomněl usnesení z roku 2019, kterým Senát tehdejší Babišově vládě doporučil těchto 20 opatření k realizaci ve strukturálně postižených regionech a stále nic…

V už čtyřech akčních plánech RE:STARTU se postupně během let nahromadilo kolem 120 opatření za cca 146 miliard korun. Realizovány však byly projekty jen za necelých 10 miliard korun, nějakých 6% z koncentrované dlouholeté potřeby. Tomu se dá říkat všelijak, úspěch to ale nebude… A reakce na Zprávu EK k soudržnosti pak nemůže být jiná – viz moje zpravodajská zpráva. Plénum Senátu následně přijalo tento můj návrh usnesení ke Zprávě o soudržnosti.

D) Povodně na Šluknovsku
Petru Fialovi jsem tímto dopisem připomněl, že obce na Šluknovsku jako Dolní Poustevna či Lobendava stále nedostaly žádnou pomoc od státu na opravu mostků po bleskových záplavách roku 2021, a opětovně požádal premiéra o zajištění státní pomoci na opravu po loňských povodních poškozené infrastruktury a majetku.
Problém jsem probíral osobně i s ministrem MMR I. Bartošem.

E) Komunální volby
Léto nebude vyhrazeno jen oddechu. Komunální politici se budou muset připravovat také na blížící se komunální volby. Stávajícím starostkám a starostům proto přeji, aby se jim během léta podařilo podat dobrou kandidátku a zvládnout předvolební obdobní, včetně rozbíhajících se kampaní, které nebudou asi vždy úplně příjemné.

I Všem ostatním přeji krásné léto a prázdniny a načerpání nových sil.

S pozdravem Váš senátor,

Zbyněk Linhart