Tisková zpráva 15. 4. 2020

Senátoři klubu Starostové a nezávislí nepodpoří zákon upravující pravidla pro výkon lékařského a nelékařského povolání, výhrady mají i k návrhu o nájmech bytů

Senátoři na nadcházející schůzi budou opět projednávat návrhy zákonů ve stavu legislativní nouze. Jedná se například o návrhy, které mají zmírňovat dopady na nájemce bytových a nebytových prostor, na klienty cestovních kanceláří či návrh upravující pravidla pro výkon povolání lékaře a nelékařského pracovníka osobami ze třetích zemí bez aprobační zkoušky. Senátoři také dodatečně projednají prodloužení lhůty pro konání doplňovacích voleb do Senátu na Teplicku. Ty vláda zrušila svým nařízením v rozporu s Ústavou.

Senát bude projednávat zákon, který má zmírňovat dopady epidemie koronaviru na nájemce bytových a nebytových prostor. Senátor klubu Starostové a nezávislí Zdeněk Hraba je připraven kolegyním a kolegům v Senátu přijetí zákona rozmluvit a navrhnout zamítnutí, jelikož vládou navržené kroky považuje za nefunkční a které ve výsledku poškodí jak nájemníky, tak pronajímatele. „Problémy nelze řešit způsobem, který uvrhne do problémů jiné osoby, tedy v tomto případě přenese finanční problémy z nájemníků na pronajímatele. Navíc zákon tak, jak je navržen, je patrně i protiústavní, protože nebezpečně zasahuje do vlastnických práv chráněných Listinou základních práv a svobod,“ upozorňuje Zdeněk Hraba.

V návrhu doprovodného usnesení přichází Zdeněk Hraba s jednoduchým a poměrně lehce realizovatelným řešením, které by nájemcům pomohlo a zároveň by nebylo likvidační pro pronajímatele. „Navržený zákon nájemníky nijak nechrání. Pronajímatel může žalovat nájemníka o zaplacení nájemného kdykoli, i když tento zákon projde. Zákonem se totiž nijak neodkládá splatnost nájemného, byť to ministerstvo tvrdí. Navíc by pronajímatel stále mohl vypovědět nájem, když připojí důvod, že byt potřebuje pro sebe. To je fatální chyba v návrhu zákona. Pokud chce stát skutečně řešit problémy s neschopností některých občanů platit své nájmy, měl by za to sám přijmout zodpovědnost. Navrhuji proto, aby Senát vyzval ministerstvo průmyslu a obchodu ke zřízení operačního programu pro čerpání bezúročných úvěrů pro ty nájemce, kteří nejsou schopni v důsledku vládních opatření platit své nájmy,“ dodává Zdeněk Hraba.

Návrh zákona o opatření ke zmírnění dopadů na odvětví cestovního ruchu je k tíži klientů

Senátoři projednají také návrh zákona, na základě kterého by mohly cestovní kanceláře odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s odjezdem do konce srpna letošního roku. Místo nich budou klientům vydávat poukazy na rovnocenné cesty, případně mají možnost odložit vrácení ceny zájezdu až po 31. srpnu 2021. „Za Senát chceme vyzvat vládu, aby se zaměřila na skutečnou podporu domácího cestovního ruchu, především v regionech. Ten je nejvíce postiženým segmentem a tvoří podstatnou část českého hospodářství včetně navázaných služeb, zaměstnávající zhruba 250 tisíc zaměstnanců, odvádějící do veřejných rozpočtů řádově 100 miliard korun,“ uvádí Zbyněk Linhart, senátor klubu Starostové a nezávislí a předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

„Zákon umožňující odklad vrácení financí klientům ze strany cestovních kanceláří a možnost nabídnutí poukazu, případné vrácení peněz po srpnu 2021 oslabuje postavení klientů. Na druhé straně stojíme před možným krachem řady cestovních kanceláří, což by mělo dopad na celý segment a následně i na klienty. V tomto případě neexistuje dobrá a špatná varianta, budeme volit mezi dvěma zly,“ dodává Zbyněk Linhart.

Předmětem projednávání bude i návrh zákona, který v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii upravuje pravidla pro výkon povolání lékaře a nelékařského pracovníka osobami ze třetích zemí, které nemají odbornou způsobilost k výkonu těchto povolání. Na návrh senátorky Aleny Dernerové výbor pro zdravotnictví jednohlasně doporučil senátorům příslušný návrh zákona zamítnout. „Návrh není smysluplný, protože již dle současné legislativy může případnou výjimku udělovat ministerstvo zdravotnictví. Navíc příchozí zdravotníci ze třetích zemí neumí česky. Pokud by se mělo jednat o ty, kteří na území ČR již jsou, ale z nějakého důvodu nesložili aprobační zkoušku, zásadní problém je v tom, že nemohou pracovat samostatně, pouze pod přímým vedením atestovaného lékaře. Návrh navíc neuvádí, o kolik lidí se ve skutečnosti jedná,“ vysvětluje senátorka klubu Starostové a nezávislí Alena Dernerová.

„Návrh naopak přináší ještě větší vytížení lékařů, kteří by za neatestované pracovníky navíc nesli plnou zodpovědnost. V důsledku nouzového stavu pracují nemocnice v úsporném režimu, takže kromě infekčních oddělení a JIP jsou volné kapacity,“ dodává Alena Dernerová.

Vláda v případě odložení doplňovacích voleb do Senátu jednala protiústavně

Na pořadu jednání mají senátoři i prodloužení lhůty pro konání doplňovacích voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 32 – Teplice. Ty se měly konat v termínu 27. a 28. března 2020, resp. 3. a 4. dubna 2020 v případě kola druhého. Vláda na základě svého usnesení ovšem termín voleb zrušila. "Svobodné volby jsou základním pilířem demokratického státu. Jejich případné odložení, byť v nouzovém stavu, se musí odehrát v souladu s právem. To může učinit pouze Parlament nikoli vláda. Přesto tak vláda v případě doplňovacích voleb v senátním obvodě Teplice učinila, s neuvěřitelnou lehkostí a právním analfabetismem. Stopku vládě vystavil až Nejvyšší správní soud, který jasně uvedl, že vláda své usnesení nemůže stavět nad ústavní zákony. Senát až nyní dostává příležitost protiústavní jednání vlády alespoň expost napravit a schválit dle příslušného ústavního zákona posun termínu těchto voleb," uvádí Michael Canov, místopředseda Ústavně-právního výboru, člen SLK a senátor klubu Starostové a nezávislí.

Praha 15. dubna 2020

Jan Doležálek

PR klubu Starostové a nezávislí

Kontakt: dolezalekj@senat.cz, tel. 777 318 839