Senátorský klub

Principy senátorského klubu

Rozvíjení právního a fungujícího státu
Rozvíjení právního a fungujícího státu, který zaručuje spravedlnost, vymahatelnost a uplatnitelnost práva a opírá se o rozvinutou místní a regionální samosprávu, zohledňujíc tak princip decentralizace a subsidiarity. Prosazování čistoty a kvality legislativního procesu a jeho větší srozumitelnosti.
Prohlubování otevřené demokracie
Prohlubování otevřené demokracie a podporování rozvoje občanské společnosti s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce, solidaritu společenství občanů a zasahování veřejné moci pouze v těch případech, kdy jde o účelný a nezbytný výkon svěřené moci.
Přispívání k atmosféře vzájemné důvěry
Přispívání k atmosféře vzájemné důvěry, lidské i politické slušnosti a tolerance ve společnosti. Potlačování korupčního prostředí a prorůstání klientelismu do politických struktur.
Prosazování individuální odpovědnosti občanů
Prosazování principů individuální odpovědnosti občanů a jejich rovných šancí, etického chování v tržním systému s nezbytným sociálním akcentem a nedotknutelnosti soukromého vlastnictví.
Přispívání proevropského směřování ČR
Přispívání proevropského směřování České republiky (při zachování suverenity státu) a zajištění důstojného a respektovaného místa naší země ve světě. Vnímání a rozvíjení kulturního a duchovního bohatství naší společnosti.