Senátoři menších stran si stěžují na diskriminační pravidla financování stran u Ústavního soudu

Starostové a nezávislí spolu se senátory z dalších stran a hnutí napadli u Ústavního soudu v loňském roce přijatá ustanovení zákona, které upravují činnost a financování politických stran. Dotčené části zákona dle nich mají dopad zejména na menší politické strany a senátoři je pokládají za protiústavní.

„Žádáme Ústavní soud, aby přezkoumal soulad s Ústavou hned u čtyř okruhů. Prvním z nich je nemožnost politických stran přijímat půjčky od svých členů či příznivců, když zákon připouští pouze půjčky od bankovní subjekty. Velkým stranám každá banka ráda poskytne úvěr, menším stranám bez zajištění žádná banka nepůjčí. Celá zpráva

Poměry mezi stranami