Druhý den jsme strávili při jednáních v sousedním Sasku s krajským hejtmanem i se starostou Annabergu. Probrali jsme zejména tři – pro nás aktuální - tematické okruhy. První se týkal spolupráce berlínské vlády při řešení současné uprchlické krize se samosprávami na úrovni krajů a obcí. Dalším tématem bylo financování krajů a obcí, včetně pravidel pro přidělování dotací a kontroly jejich dodržování. (Vždyť víme, s jakými problémy se potýkal ROP Severozápad.) V posledním tematickém okruhu nás zajímalo, jak jsou v Německu kraje a obce kontrolovány úřady a veřejností.