První den našeho výjezdu byl věnován návštěvě několika významných (nad)regionálních firem, kde jsme s jejich řediteli projednávali otázky od zaměstnanosti přes vzdělávání a profesionální přípravu budoucích zaměstnanců až po právní předpisy, které někdy ovlivňují rozvoj a konkurenceschopnost našich podniků na mezinárodním trhu. Poznatky z těchto jednání hodláme přenést i do projednávání právních norem v Senátu.