Ministryně školství navštívila jednání klubu STAN, aby senátory seznámila s předkládaným návrhem tzv. školského zákona, jehož základem je hlavně změna financování regionálního školství. Debata se ale také točila kolem povinné maturity z matematiky (zachovat matematiku pouze jako povinně volitelnou ve dvojici s cizím jazykem navrhl  senátor Jiří Růžička, který je zároveň ředitelem Gymnázia Jana Keplera v Praze). Mezi změnami, které senátoři navrhovali, se např. objevil také návrh na úpravu nebo zrušení tzv. pamlskové vyhlášky, která má bojovat proti nezdravým potravinám na školách. „Není mi jasné, proč tu vyhlášku ministerstvo samo nestáhlo. Můj návrh neruší vyhlášku, ale zmocňuje radu školy, aby mohla učinit výjimku a na té své škole mít bufety mimo vyhlášky,“ řekl ke svému návrhu Michael Canov. Pozměňovací návrh na zrušení této vyhlášky měl připravený i senátor T. Czernin.

Jak nakonec projednávání školského zákona probíhalo na plénu následující den můžete sledovat na webu Senátu.