Na dvoudenní červencové schůzi projednali senátoři 57 tisků. Trojici zákonů navrhli opravit, schválili mezi jinými novelu zákona o rozpočtovém určení daní, kdy se od příštího roku zvyšuje podíl obcí a měst na vybrané dani z přidané hodnoty o více než 2%, více peněz pro hasiče a policisty nebo vyšší daňové úlevy pro dárce krve a kostní dřeně, možnost kontrolorů České obchodní inspekce používat skrytou identitu, zákaz kožešinových farem v ČR, navýšení dávek při dlouhodobé nemoci nebo vojenskou misi v Pobaltí. Projednali také plán Evropské komise na budoucí vývoj EU. Shodli se také na seznamu návrhů na státní vyznamenání, který s 26 jmény posílají prezidentovi.

Hlasování o novele zákona o rozpočtovém určení daní