Na 15. schůzi Senátu se v dopoledním bloku senátoři mimo jiné v rozsáhlé debatě věnovali situaci ve strukturálně postižených regionech (hlavním iniciátorem byl senátor Z. Linhart – předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a živ. prostředí), a vyzvali vládu ČR, aby se intenzivně zabývala podporou strukturálně postižených regionů a nastavila dlouhodobé systémy - opatření, mimořádné nástroje a další finanční i nefinanční intervence směřující mj. do podpory vzdělávání, školství a místních samospráv a to i prostřednictvím státního rozpočtu a zajištění základních veřejných služeb. Odpolední jednání zahájil ministr životního prostředí, který senátorům předložil novelu vodního zákona. Senátory však nepřesvědčil o důležitosti této novely a ti ji zamítli. Projednání novely zákona o střetu zájmů přineslo bouřlivou diskusi - senátoři ho podrobili rozsáhlé kritice. Návrh místopředsedy Senátu J. Kubery na  zrušení celého zákona neprošel, ale senátoři přijali řadu pozměňovacích návrhů, které zmírňují dopady tzv. majetkového striptýzu především na starosty malých měst. V samotném závěru schůze senátoři vyslovili důležitý souhlas s návrhem na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021.

Tiskový briefing senátorského klubu Starostové a nezávislí