služba <span>občanům</span>
služba <span>občanům</span>
služba <span>občanům</span>
služba <span>občanům</span>
služba <span>občanům</span>
služba <span>občanům</span>
služba <span>občanům</span>
služba <span>občanům</span>
služba <span>občanům</span>
služba <span>občanům</span>
služba <span>občanům</span>

Principy senátorského klubu

Výkon veřejných funkcí chápeme jako službu občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí a veřejné správy.

 • Rozvíjení právního a fungujícího státu
  Rozvíjení právního a fungujícího státu, který zaručuje spravedlnost, vymahatelnost a uplatnitelnost práva a opírá se o rozvinutou místní a regionální samosprávu, zohledňujíc tak princip decentralizace a subsidiarity. Prosazování čistoty a kvality legislativního procesu a jeho větší srozumitelnosti.
  Prohlubování otevřené demokracie
  Prohlubování otevřené demokracie a podporování rozvoje občanské společnosti s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce, solidaritu společenství občanů a zasahování veřejné moci pouze v těch případech, kdy jde o účelný a nezbytný výkon svěřené moci.
  Přispívání k atmosféře vzájemné důvěry
  Přispívání k atmosféře vzájemné důvěry, lidské i politické slušnosti a tolerance ve společnosti. Potlačování korupčního prostředí a prorůstání klientelismu do politických struktur.  
  Prosazování individuální odpovědnosti občanů
  Prosazování principů individuální odpovědnosti občanů a jejich rovných šancí, etického chování v tržním systému s nezbytným sociálním akcentem a nedotknutelnosti soukromého vlastnictví. 
  Přispívání proevropského směřování ČR
  Přispívání proevropského směřování České republiky (při zachování suverenity státu) a zajištění důstojného a respektovaného místa naší země ve světě. Vnímání a rozvíjení kulturního a duchovního bohatství naší společnosti. 

Senátoři klubu Starostové a nezávislí

Sdílíme podobné politické názory a představy o demokratické společnosti a právním státu.

1. místopředseda Senátu

obvod Praha 6
BEZPP

místopředseda Senátu

obvod Karlovy Vary
STAN

předseda klubu

obvod Mělník
BEZPP

1. místopředseda klubu

obvod Česká Lípa
SLK

člen klubu

obvod Děčín
BEZPP

člen klubu

obvod Ostrava-město
BEZPP

člen klubu

obvod Liberec
SLK

člen klubu

obvod Jičín
TOP09

člen klubu

obvod Plzeň-město
OPAT

člen klubu

obvod Trutnov
BEZPP

člen klubu

obvod Sokolov
BEZPP

člen klubu

obvod Brno-město
BEZPP

člen klubu

obvod Praha 4
BEZPP

člen klubu

obvod Praha 2
MHS

člen klubu

obvod Benešov
STAN

člen klubu

obvod Opava
TOP09

člen klubu

obvod Třebíč
BEZPP

člen klubu

obvod Most
BEZPP

Naše činnost

Prosazujeme zájmy spoluobčanů s důrazem na zohlednění regionálních zvláštností nebo odlišností.

Kontaktní údaje

Můžete nás kontaktovat telefonicky, emailem, pomocí webového formuláře a najedete nás také na sociálních sítích.

Tajemnice klubu
Monika Zachová
Telefon a fax
+420 257 073 120
+420 257 534 500
Webové stránky
Senát Parlamentu ČR
Adresa
Valdštejnské náměstí 17/4
Praha 1, 118 01
 

Napište nám

Pomocí webového formuláře nám můžete poslat Vaše náměty, připomínky či problémy.