Aktuality

Jan Prachař, ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů

Dnes ve své senátorské kanceláři přivítala milou návštěvu – pana Jana Prachaře, nového ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), senátorka Senát Parlamentu ČR a členka našeho klubu Hana Žáková
“Velice ráda jsem se s ním seznámila, a zároveň s ním prodiskutovala řadu věcí, které se týkají také našeho regionu. Zejména jsme se zabývali komunikací s veřejností, která za jeho předchůdce nebyla zcela ideální, nastínili jsme si plánované termíny, situaci v připravovaném zákonu o zapojení obcí a také to, jak jsou hlubinná úložiště řešena v zahraničí,” říká senátorka Hana Žáková
“Dále jsem ráda, že jsem se s panem Prachařem mohla setkat, a to nejen z důvodu, že se jeho práce dotýká našeho regionu, ale že s jeho činností mohu seznámit i kolegy ze senátního podvýboru pro energetiku a dopravu, jemuž předsedám”, dodala paní senátorka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Twitter