Aktuality

Jednání v Bavorském zemském sněmu a navštěva Bavorského rozhlasu

Místopředseda Senát Parlamentu ČR Jan Horník, předseda SK pro sdělovací prostředky Václav Chaloupek, mpř. SKSP (Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky) L. Faktor, členové SKSP Mikuláš Bek a Marek Hilšer se zúčastnili jednání v Bavorském zemském sněmu a navštívili Bavorský rozhlas.

"Jednání v Bavorském zemském sněmu s jeho předsedkyní Ilse Aigner, jejími čtyřmi místopředsedy a dalšími členy zemského sněmu byla vedena v nadstandartním duchu tak, jak se sluší mezi dobrými sousedy," uvedl místopředseda Senát Parlamentu ČR Jan Horník.

 

Der stellvertretende Vorsitzende des Senats des Parlaments der Tschechischen Republik, Jan Horník, der Vorsitzende der Ständigen Kommission für Medien, Václav Chaloupek, der stellvertretende Vorsitzende der Ständigen Kommission des Senats für Medien (SKSP), L. Faktor sowie die Mitglieder der SKSP, Mikuláš Bek und Marek Hilšer, nahmen an den Gesprächen im Bayerischen Landtag teil und besuchten den BR - Bayerischer Rundfunk.

„Die Gespräche im Bayerischen Landtag mit dessen Vorsitzenden Ilse Aigner, ihren vier stellvertretenden Vorsitzenden und weiteren Mitgliedern des Landtags wurden in einer Atmosphäre der Offenheit geführt, wie es bei guten Nachbarn üblich ist. Wir bedanken uns sehr herzlich für die liebe und freundschaftliche Begegnung”, sagte Jan Horník, stellvertretender Vorsitzender des Senats des Parlaments der Tschechischen Republik.

Facebook

Twitter