Aktuality

Před 77 lety byl na kobyliské střelnici v Praze popraven předseda protektorátní vlády Alois Eliáš.

Před 77 lety byl na kobyliské střelnici v Praze popraven předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. Jeho konec připomíná pamětní deska na zdi Kolovratského paláce - dnešního sídla Senát Parlamentu ČR.

Proč vlastně? V souvislosti s událostmi 15. března 1939 jsem tu zmiňoval, že právě v Kolovratském paláci sídlila od první republiky naše vláda. V devětatřicátém roce v ní generál Eliáš, legionář z první světové války a později především diplomat zastupující naši zemi například na odzbrojovací konferenci v Ženevě, zastával post ministra dopravy. Byl to právě on, kdo po začátku německé okupace vyhlásil (plánovanou) jízdu a chůzi vpravo, o které si dodnes mnoho lidí myslí, že to byla čistě iniciativa Němců.

Po odstoupení ministerského předsedy Rudolfa Berana se jeho postu ujal právě Eliáš se slovy:

„Nevezmu-li to, dostanou to lumpové, vezmu-li to, oprátka mne nemine.“

Pro český národ byl Eliáš symbolem vlastenectví. Ihned se také zapojil do odbojové činnosti – pracoval pro Obranu národa a spolupracoval s dalšími odbojovými skupinami. V Malém Fürstenberském paláci dokonce zřídil jakýsi malý štáb Obrany národa a zpravodajskou službu. Moc jeho vlády byla ale omezená a po vypuknutí války se ještě zmenšila.

Eliáš byl mužem pevných postojů, a tak odmítl tzv. přísahu Vůdci a poté rovněž odsoudil zásah proti demonstracím 28. října a pozdější události kolem pohřbu Jana Opletala.
V reakci na ně podala jeho vláda demisi, kterou ale prezident Hácha nepřijal. O demisi pak Eliáš uvažoval i později, ale o opaku ho přesvědčil zprostředkovaně Edvard Beneš, byť mezi českým a zahraničním odbojem docházelo k rozkolům kvůli vzájemnému nepochopení situace, v jaké se druhá strana nacházela.

Síť se kolem Eliáše začala stahovat po zatčení pražského primátora a kolegy z odboje Klapky a jeho spolupracovníků. Eliáš byl po výsleších prozrazen.

Gestapo připravilo Eliášovu obžalobu a v den nástupu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha do úřadu byl zatčen. Kolovratský palác byl prohledán, respektive vyrabován, takže se vláda do budovy již nevrátila
a přesunula se do Strakovy akademie.

Soud s Eliášem proběhl 1. října 1941 a ministerský předseda byl odsouzen k trestu smrti za velezradu. Hácha požádal Hitlera o Eliášovo omilostnění, ale ten pouze odložil vykonání rozsudku na neurčito.

V období heydrichiády byl 19. června 1942 Eliáš odvezen na kobyliskou střelnici a popraven. Klidu nenašel ani po smrti.

Po válce byl považován za kolaboranta a této nálepky byl zbaven prakticky až v roce 1996, kdy dostal Řád Bílého lva in memoriam a v roce 2006 byl v památníku na Vítkově
pohřben se všemi poctami.

O čtyři roky později mu byla odhalena deska na Kolovratském paláci.

Facebook

Twitter